Microsoft PowerPoint (обучение)

Обучението с Microsoft PowerPoint включва:

   1. Стартиране и основен екран на PowerPoint. Менюта и ленти с бутони.
   2. Отваряне, запазване и затваряне на презентация.
   3. Разглеждане на презентация.
   4. Създаване на презентация. Основни правила.
   5. Презентация базирана на съдържание.
   6. Презентация базирана на дизайн.
   7. Създаване на слайдове.
   8. Работа с текст, форматиране.
   9. Добавяне на таблици и диаграми създадени с PowerPoint или с MS Excel.
   10. Добавяне на изображение.
   11. Промяна на оформлението на слайдове и вмъкване на слайдове от друга презентация.
   12. Подравняване, стилове за снимки, артистични ефекти при работа със снимки.
   13. Въвеждане на бележки на говорещия.
   14. Редакция на цялата презентация наведнъж – Slide master.
   15. Подготовка и представяне на готова презентация – слаидшоу.
   16. Настройка на слайдшоу.
   17. Добавяне на времетраене.
   18. Създаване на презентации, които вървят сами.
Език / Language