Slide 2

Сервизни дейности и Услуги

Сервиз на компютърна и офис техника.

Сервиз на компютърна и офис техника.

Сервиз на компютърна и офис техника.

Slide 1

Провеждане на компютърни курсове по следните програмни продукти:

Провеждане на компютърни курсове по следните програми:
- Бизнес Навигатор
- Mircosoft PowerPoint
- и др.

Провеждане на компютърни курсове по следните програми:
- Бизнес Навигатор
- Mircosoft PowerPoint
- и др.

- Бизнес Навигатор
- Mircosoft PowerPoint
- и др.

Slide 3 - copy

Програмни продукти

Доставка и внедряване в ексоплатация на следните програмни продукти:
- Бизнес Навигатор
- Microsoft
- ESET
- Microinvest

Доставка и внедряване в ексоплатация на следните програмни продукти:
- Бизнес Навигатор
- Microsoft
- ESET
- Microinvest

Доставка и внедряване в ексоплатация на следните програмни продукти:
- Бизнес Навигатор
- Microsoft
- ESET
- Microinvest

Slide 3

Електронни подписи

Издаване и поддържане на следните видове електронни подписи.
- Персонален
- Професионален

Издаване и поддържане на следните видове електронни подписи.
- Персонален
- Професионален

Издаване и поддържане на следните видове електронни подписи.
- Персонален
- Професионален

Slide 3 - copy - copy

Интернет услуги

Доставка на интернет в населени и извъннаселени места с високо качествено обурудване.

Доставка на интернет в населени и извъннаселени места с високо качествено обурудване.

Доставка на интернет в населени и извъннаселени места с високо качествено обурудване.

Slide 3 - copy - copy

Магазин

Продажба на компютърни компоненти и аксесоари. Търговия с консумативи за компютърна техника.

Продажба на компютърни компоненти и аксесоари. Търговия с консумативи за компютърна техника.

Продажба на компютърни компоненти, аксесоари и компютри. Търговия с консумативи за компютърна техника.

previous arrow
next arrow
Нашите партньори:
Език / Language