Word (обучение)

Обучението с Microsoft Word включва:

Начинаещи:

1. Запознаване с Microsoft Word. Меню File. Настройване на програмата.

2. Добавяне и премахване на бутони от лентата за бърз достъп

3. Създаване на нов документ
· Промяна на оформлението на документа и настройките на листа

4. Вмъкване, селектиране и редактиране на текст
· Вмъкване, редактиране и преместване на текст и символи
· Прилагане и промяна на текстови формати
· Промяна на регистъра на буквите
· Коригиране на правопис и граматически грешки
· Прилагане на текстови ефекти

5. Създаване и редактиране на абзац
· Промяна на форматиращите параметри
· Прилагане на стилови формати към абзац

6. Създаване на номериран и неномериран списък. Създаване на списък от няколко нива

7. Създаване и промяна на таблици
· Форматиране на таблици.
· Добавяне и изтриване на редове и колони
· Сливане и разделяне на клетки
· Извършване на изчисления в таблица

8. Вмъкване на горен и долен колонтитул.

9. Работа с дълги документи
· Номериране на страници
· Създаване и актуализиране на съдържание
· Създаване на азбучен указател
· Добавяне на бележки под черта

10. Управление на документи
· Съхраняване на документи, използвайки различни имена и файлови формати

11. Работа с графични елементи
· Вмъкване на картинки и графични елементи. Редактиране на граф. елементи
· Вмъкване на видео
· Вмъкване на елементи тип SmartArt
· Създаване на родословно дърво.


12. Отпечатване на документ
· Настройка на полетата
· Отпечатване на селектиран текст
· Отпечатване на определени страници

13. Създаване на CV

Напреднали:

1. Създаване на документ
· Структуриране на документ
· Търсене и заместване на текст и символи
· Създаване на автоматичен текст

2. Оформяне на документ
· Работа с текст в две и повече колони
· Създаване и прилагане на потребителски стилове

3. Вмъкване на обекти
· Вмъкване и форматиране на изображения- автоматично номериране, вмъкване на изображения с Print screen

4. Създаване и оформяне на таблици
· Извършване на изчисления
· Вграждане и свързване на Excel таблица в документ

5. Оформяне на страниците
· Вмъкване на горен и долен колонтитул (постоянен текст)

6. Вмъкване на коментари и на бележки под черта

7. Работа с дълги документи
· Организация и навигация на документа
· Преместване на секция
· Номериране на страници
· Добавяне на бележки под линия и бележки в края на документа
· Добавяне на маркери и кръстосани препратки
· Добавяне на хипервръзки
· Създаване и актуализиране на съдържание
· Създаване на азбучен указател


8. Създаване на формуляр

9. Създаване на циркулярни писма, етикети, пликове
· Същност на циркулярните писма
· Подготовка на данни за циркулярни писма
· Сливане на циркулярно писмо с неговия източник на данни

10. Създаване на макроси чрез записване на последователност от действия

11.  Сътрудничество в група
· Сравняване и обединяване на документи
· Вмъкване, показване и редактиране на коментар

12. Създаване на собствени шаблон на документ

Език / Language