Стока

Батерия Energizer 2032 Lithium 1 Pack

2лв.

Батерия Energizer 2032 Lithium 1 Pack Image

3V Батерия
10 години срок на годност – 07/2029

Category:
Захранвания и батерии

Батерия Energizer 2032 Lithium 1 Pack

2лв.

Батерия Energizer 2032 Lithium 1 Pack Image

3V Батерия
10 години срок на годност – 07/2029

Език / Language